Lepplax daghem, förskola och eftis

Дошкольные учереждения, Подготовительные школы, Группы продлённого дня

Daghem och förskola

Eftis

Lepplaxvägen 97
68530 Lepplax

Carola Koivu
06-785 0577
044-755 7041
carola.koivu@pedersore.fi
https://www.pedersore.fi/utbildning-och-barnomsorg/forskola/vara-forskolor/lepplax-forskola/