Дошкольные учереждения

Chef för småbarnspedagogik, Lena Karlsson, tfn 040 5528929, e-post: lena.karlsson@vantaa.fi

Базовое образование с 1 - 6 классы

Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, e-post: anders.vikstrom@vantaa.fi

Группы продлённого дня

Planerare för utbildning Mia Eriksson-Pulkkinen, tfn 050-312 4426, e-post: mia.eriksson-pulkkinen@vantaa.fi

Базовое образование с 7 - 9 классы

Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, e-post: anders.vikstrom@vantaa.fi

Лицеи

Музыкальные образовательные учереждения