Fria Kristliga Folkhögskolan

Народные высшие школы

Kaserntorget 1
65101 Vasa

Tomas Nordström
06-319 1500
kansli@fkf.fi
http://www.fkf.fi