Daghemmet Liljekonvaljen

Дошкольные учереждения, Подготовительные школы

Daghem och förskola

Läkarvägen 10
66600 Vörå

Christina Doktar
06-382 1623
liljekonvaljen@vora.fi
http://www.vora.fi/barn-och-utbildning/barnomsorg/daghem/