Förberedande undervisning i Vörå

En klass i Tegengrenskolan.