Skolan i Finland

Skolsystemet i Finland

Den grundläggande utbildningen räcker i regel nio år och är avgiftsfri. Efter att man slutfört grundskolan har man samtidigt fullgjort sin läroplikt. De flesta studerar sedan vidare, antingen i gymnasiet eller på en yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina). Den allmänbildande 3 år långa gymnasieutbildningen leder fram till studentexamen, varefter den studerande kan söka vidare till högre studier eller grundläggande yrkesutbildning. Den som istället för gymnasiet går en yrkesutbildning får på ca 3 år utbildning i ett yrke. 

Se  http://oph.fi/utbildning_och_examina för illustration