Eftis (morgon- och eftermiddagsverksamhet)

Eftis (morgon- och eftermiddagsverksamhet) finns till för eleverna i årskurserna 1-2, som har lagstadgad rätt till eftermiddagsverksamhet. Eftis upprätthålls både av kommuner och i privat regi av bl.a. församlingar eller Hem och skola-föreningar. Verksamheten är avgiftsbelagd. Syftet med eftis är att de minsta barnen inte ska behöva vara ensamma hemma efter skoldagens slut medan föräldrarna är på jobb. Skoldagen för barnen i åk 1-2 slutar oftast ca kl 12-13 och eftis är i regel öppet till ca 17. På en del orter ordnas också morgonverksamhet före skoldagen börjar enligt samma princip som eftis.