Finlandssvenskarna

I Finland finns ungefär 290 000 personer med svenska som modersmål, vilket är ca 5,5% av landets totala befolkning. Denna språkgrupp går allmänt under benämningen finlandssvenskar. Finlandssvenskarna bor främst längs kusten i Nyland, Åboland och Österbotten. Ungefär 4 % av finlandssvenskarna bor i helt enspråkigt finska kommuner. Man kan välja om man registrerar sig som finsk- eller svenskspråkig men det går inte att registrera sig som bådadera. En kommun är tvåspråkig då den  finsk- eller svenskspråkiga minoriteten utgör minst 8 % eller minst 3 000 personer.