Gratis skolgång på svenska eller på finska

I Finland skall alla barn genomgå grundläggande utbildning från årskurs 1-9. Skolgången är gratis i Finland och alla barn har rätt att gå i skola på något av nationalspråken finska eller svenska. Det är möjligt att gå hela sin dagvårds- och skoltid på svenska, ända upp till universitets- och högskolenivå. Den grundläggande utbildningen startar från det år barnet fyller 7 år och föregås av ett frivilligt förskoleår. I en del kommuner ordnas förskoleverksamheten i samband med dagvården, i andra i samband med skolan. Det är föräldrarna som väljer sitt barns skolspråk. I t.ex. tvåspråkiga familjer där hemspråken är finska och svenska bör föräldrarna noggrant tänka över sitt skolspråksval. Ifall föräldrarna har ett annat språk än finska eller svenska har man rätt att välja vilket språk man vill att barnet skall få sin undervisning på. Oftast föregås skolgången av dagvård eller förskola på samma språk som skolgången. Det finns ungefär 280 svenskspråkiga skolor som erbjuder grundläggande utbildning i Finland. Elevantalet uppgår till ca 33 000.