Språkbad

I en del daghem och skolor ordnas språkbad. Finlands första språkbad startade i Vasa 1987. Bäst genomförs språkbad då ett barn från majoritetsspråket får språkinlärning enligt en särskild metod på minoritetsspråket. I Finland innebär alltså detta att finska barn språkbadar på svenska. Personalen pratar endast svenska med de finska barnen men förstår också finska. Finska barn som börjar på ett språkbadsdaghem behöver inte kunna någon svenska sedan tidigare och personalens kontakt med föräldrarna sker på finska. Föräldrarnas uppgift är att stöda barnets modersmål (finska) i hemmet. Målet med språkbad är att uppnå aktiv tvåspråkighet. Man kan få sin undervisning i språkbadsgrupper ända upp till åk 7-9 på vissa orter.