Språket i skolorna

I de svenska skolorna sker all undervisning på svenska och lärarna har för det mesta svenska som modersmål. I både svenska och finska skolor läser man också det andra nationalspråket som ett obligatoriskt ämne. I de svenska skolorna läser eleverna finska senast från årskurs 3, medan de finskspråkiga skolorna oftast startar svenskundervisningen i årskurs 7, men detta varierar från ort till ort. Andra språk läses också i både de svenska och i de finska skolorna, t.ex. engelska, tyska, franska eller ryska.