Småbarnspedagogik

I Finland har barn rätt till småbarnspedagogik efter att föräldrarnas föräldrapenningperiod tagit slut. Det innebär att daghemmen är till för barn från knappa ett till sex år. Småbarnspedagogiken är dock frivillig och avgiftsbelagd. Barn har rätt till småbarnspedagogik på svenska eller på finska. Föräldrarna bestämmer på vilket språk deras barn ska få ta del av småbarnspedagogiken. Svensk småbarnspedagogik ordnas dock inte på alla orter i Finland, utan främst på de orter där det bor finlandssvenskar. De flesta daghem är kommunala men det finns också daghem i privat regi.