Förberedande undervisning i Nykarleby

Preparing for basic educaion

Fyra förberedande i regionen: Kållby-Heimbacka, Lagmans, Terjärv, Oxhamn.

Carleborgsskolan har också förberedande undervisning.

Visiting address