Kimitonejdens skola

Primary education 7-9
Visiting address
Skolvägen 4
25700 KEMIÖ