Kottby lågstadieskola

Primary education 1-6
Visiting address
Backasgatan 84, vån 3
00610 HELSINKI
Postal address
PB 60301, 00099 Helsingfors stad