Kronohagens förskola

Preschool

Verkar läsåret 2014-2015 i samma utrymmen med Kronohagens lågstadie (Svante Olssons allé).

Visiting address
Gengatan 7
00170 HELSINKI
Postal address
PB 3061, 00099 Helsingfors stad