Kyrkbackens skolas eftis i Karleby

Morning and afternoon activities

Folkhälsan i Karleby r.f.

Visiting address
Skolvägen 1
67700 KOKKOLA