Lauttasaaren ala-aste

Language immersion

Grundläggande utbildning 1-6

Visiting address
Kvarnbergsvägen 3
 
Postal address
PB 3105, 00099 Helsingfors stad