Mäntymäen koulu

Language immersion

Grundläggande utbildning 1-6

Visiting address
Tallbackavägen 2
02700 KAUNIAINEN