Pojo daghem / Pohjan päiväkoti

Preschool, Municipal daycare

Tvåspråkigt daghem och förskola

Visiting address
Gamla Fiskarsvägen 8
10420 POHJANKURU