Rasebo daghem

Municipal daycare, Preschool, Language immersion

Daghem och förskola

Finskspråkig språkbadsgrupp för svensksspråkiga barn

Visiting address
Höijersvägen 3
10600 TAMMISAARI