Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Preschool, Primary education 1-9
Bilingual

Valteri består av sex riksomfattande center som erbjuder tjänster runtom i Finland.  Skilla är den svenskspråkiga enheten. Skilla kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för lärande och skolgång. Våra tjänster kan rikta sig till enskilda barn

Visiting address
Tenalavägen 15
00280 HELSINKI
Postal address
PB 104, 00049 VALTERI
0295332212
josefin.holmkvist@valteri.fi
http://www.valteri.fi

Request update link