Vasa övningsskolas gymnasium

Upper secondary education

IB-linje

Visiting address
Skolhusgatan 31
65100 VAASA
06-324 7610
rektor.gymnasiet@abo.fi
http://www.vasa.abo.fi/vos

Request update link