Yrkesinstitut Livia / Pemarns sfu / Fiskeri- och miljöinstitut

Vocational training

Utbildning inom fiskeri, natur- och miljöområdet

Visiting address
Fiskeriskolvägen 72
21610 KIRJALA
02-454 6300
kalakoulu@livia.fi
http://www.livia.fi

Request update link