Förberedande undervisning i Vanda

Valmistava opetus

Förberedande undervisning ges i elevens närskola och eleverna är integrerade i allmänundervisningens grupper. Ifall det är ändamålsenligt kan förberedande undervisning ges i en åldersblandad grupp.

Käyntiosoite