Bonäs eftis Församlingsstugan

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Jakobstads svenska församling

Käyntiosoite
Västra Ringvägen 2
68620 PIETARSAARI