Mellersta Österbottens utbildningskoncern, tvåspråkig närvårdarutbildning

Ammatillinen koulutus

Tvåspråkig utbildning

Käyntiosoite
Terveystie 1
67200 KOKKOLA