Braheskolans daghem och förskola

Esiopetus, Kunnallinen päiväkoti

daghem finns i Braheskola men har också en filial i Hirvensalo

Käyntiosoite
Djupdikesvägen 27
20810 TURKU
Postiosoite
Djupdikesvägen 27