Braheskolan (Villebrådsgatan 10)

Kunnallinen päiväkoti

daghemmet finns i Braheskola men har också en filial i Hirvensalo

Käyntiosoite
VIllebrådsgatan 10
20900 TURKU
Postiosoite
Villebrådsgatan 10