STEP-utbildning, Helsingfors

Ammatillinen koulutus
  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - samtliga tre kompetensområden
  • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - samtliga fem kompetensområden
  • Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Käyntiosoite
Porkkalagatan 7
00180 HELSINKI