Förberedande undervisning i Grankulla

Förberedande undervisning

Ordnas efter behov. Kontakta Anders Rosenqvist vid Granhultsskolan (1-6) eller rektor Catharina Sunesdotter vid Hagelstamska skolan (7-9).

anders.rosenqvist@edu.grankulla.fi, tfn. 09-505 6325

catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi, tfn

Besöksadress