Oxhamns skola

Grundskola 7-9, Språkbad

Svenskspråkig grundläggande utbildning åk 6-9

Finskspråkigt språkbad

Besöksadress
Paul Hallvars gata 3
68600 JAKOBSTAD