Specialklassen i Munsala skola

Grundskola 1-6
Besöksadress
Norra Munsalavägen 32 A
66950 MUNSALA
06-7856 446
nicke.nyback@nykarleby.fi

Beställ uppdateringslänk