Språkbadsskolan

Förskola, Grundskola 1-6, Språkbad
Besöksadress
Paul Hallvars gata 1
68600 JAKOBSTAD
06-786 3495, 06-786
sprakbadsskolan@jakobstad.fi
http://kielikylpykoulu.pietarsaari.fi/

Beställ uppdateringslänk