Yrkesinstitut Livia / Pemarns sfu / Fiskeri- och miljöinstitut

Yrkesutbildning

Utbildning inom fiskeri, natur- och miljöområdet

Besöksadress
Fiskeriskolvägen 72
21610 KIRJALA